Saturday, February 4, 2012

Dia Kekasih Allah~

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Berselawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. (33:56)

No comments:

Post a Comment