Monday, July 8, 2013

Celupan Allah

 Ayat 138:
-         Didalam ayat ini Allh s.w.t menggunakan perkataan “sibghah” yang membawa maksud celupan. Perkataan “sibghah” ini dipanggil “ Isti’arah Tasrikhiyyah” (kata pinjaman untuk penjelasan)[1]. Maka “ SibghataAllah” membawa pengertian Celupan agama Allah. Apakah dia itu celupan agama Allah s.w.t? Ianya adalah celupan yang menjadikan manusia itu beriman dengan keimanan yang penuh ikhlas kepada Allah s.w.t. Inilah celupan yang sebenarnya iaitu celupan iman dan Islam dengan menjadikan seseorang itu betul-betul beriman dan betul-betul mengikut Islam yang sebenarnya. Selain daripada celupan ini, kesemuanya hanya celupan yang batil.
-         Mengikut Ibn ‘Abbas , “ SibghataAllah” ditafsirkan sebagai “agama Allah” . Dinamakan sedemikian kerana orang yang telah beragama ibaratnya telah dicelup. Maka tanda agama itu telah melekat dan kelihatan terlekat di sisi pemeluknya, sebagaimana tanda celupan itu nampak dibaju yang telah diberi celupan yang kemudiannya celupan itu tidak akan berpisah lagi daripadanya[2].
-         Terdapat juga daripada sebahagian al-Mufassirin menta’wilkan “ SibghataAllah”  sebagai “FitrataAllah” iaitu suatu kesucian yang sesuai dengan fitrah atau tabiat manusia. Hal ini demikian mengikut Islam, bayi yang baru dilahirkan adalah bersih, tidak berdosa sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah Hadith yang bermaksud:
“ Setiap anak yang dilahirkan itu, dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua-dua orang tuanya lah yang meyahudikan atau menasranikan atau memajusikannya (mengikut pendidikan yang diberi kepada anak tersebut)”  Maka celupan Allah itu adalah celupan fitrah ya’ni celupan orang yang beriman. Menjadi orang yang beriman dan Islam itulah sebenar-benarnya celupan.
-         Ada juga daripada kalangan al-Mufassirin yang menta’wilkan “ SibghataAllah” sebagai berkhatan, kerana orang yang berkhatan itu biasanya berlumuran darah seolah-olah dicelup dengan darah. Maka upacara berkhatan ini diibaratkan pencelupan dalam agama Islam. Asbab Nuzul ayat ini sepertimana berkata Ibn ‘Abbas r.a [3]: “ Orang Nasrani jika mendapat anak, setelah umurnya 7 hari dibawa anak itu untuk diselamkan di dalam air yang berwarna kuning yang dinamakan air “ma’mudiyyah” (dinamakan upacara baptist atau mengkristiankan) untuk mencelupnya supaya suci sebagai ganti berkhatan. Jika yang demikian itu telah dilaksanakan, berkatalah mereka sekarang dia telah menjadi orang Kristian yang sejati” Maka turunlah ayat ini.
Celupan Allah bukan celupan yang dibuat seperti orang Kristian. Mereka mempercayai bahawa kanak-kanak yang baru lahir itu sememangnya telah bergelumang dengan dosa dan kekotoran maksiat, oleh itu kanak-kanak tersebut perlu dibaptistkan untuk dibersihkan daripada segala kekotoran.
-         Ayat ini juga menjadi satu jawapan yang amat kuat bagi kaum muslimin sekiranya diajak masuk agama lain, dipujuk supaya mengikuti fahaman ataupun ideologi yang jelas bertentangan dengan prinsip Islam yang sebenarnya. Samada ideologi tersebut daripada barat mahu pun dari pandangan orang Islam itu sendiri yang sebenarnya sudah dipengaruhi dengan unsur-unsur sekular. Jikalau semua ideologi ini jelas menyimpang daripada kefahaman, ajaran, tatatertib dan peraturan Islam dan ianya dipersembahkan kepada kita agar kita mengikutnya sekaligus mentaati segala isi kandungnya, maka ingatlah kepada ayat ini yang seharusnya ditegakkan oleh semua umat Islam yang mengandungi ikrar bahawa  “ Kami telah beriman, telah mendapat celupan agama Allah. Iaitu celupan yang teramat baik, tiada bandingannya. Celupan yang tidak akan luntur selama-lamanya walaupun dimakan zaman, memasuki berbagai-berbagai perubahan namun kami tetap mengabdikan diri kepada Allah s.w.t”  
-         Asy-Syahid Sayyid Qutb berkata[4] : “ Agama (celupan) Allah yang dikehendakkiNya sebagai agama yang terakhir kepada umat manusia agar dapat ditegakkan diatas kesatuan insaniah yang luas, dimana tiada ruang bagi bangsa-bangsa dan warna kulit. Disini marilah kita berhenti, memerhati salah satu dari ciri-ciri pengungkapan al-Quran yang mengandungi maksud yang mendalam. Permulaan ayat ini adalah dari kenyataan Allah s.w.t iaitu:
صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً
Bermaksud: “ Iaitu celupan (agama) Allah dan tidak ada yang lebih elok dari celupan (agama) Allah.”
Dan baki akhir ayat ini iaitu :
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ
Bermaksud: “Dan kami sekalian beribadah kepadaNya”
merupakan dari kenyataan orang-orang yang beriman. Ia disambung terus dengan kenyataan Allah s.w.t tanpa tercerai. Semua kenyataan itu merupakan ayat al-Quran yang diturunkan oleh Allah s.w.t, tetapi sebahagian awalnya menceritakan kenyataan Allah s.w.t dan bahagian kedua (yang akhir) menceritakan tentang kenyataan orang-orang yang beriman. Itu adalah satu penghormatan yang amat besar, kerana kenyataan orang-orang yang beriman itu disambung terus dengan kenyataan Allah s.w.t dalam serangkai ayat sahaja. Ini berdasarkan kepada kejujuran iman yang menghubungkan diantara mereka dengan Allah s.w.t.”

-rujukan http://syathibie.blogspot.com/2012/05/nota-kelas-tilawah-tafsir-al-baqarah_18.html-
**cerita lebih lanjut mengenai ayat ni, biiznillah saya akan cerita lepas exam. pray for me :)

No comments:

Post a Comment