Monday, January 2, 2012

Renunglah pada tiap ketika


Sungguh Tuhanmu (adalah) Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia ciptakan) matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahNya.
Ingatlah! Segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. 
Mahasuci Allah Tuhan seluruh alam. (7:54)

No comments:

Post a Comment