Sunday, May 22, 2011

Mode: Menilai Rahmat Ilahi

Kelmarin
Aku berjalan sendiri
Memohon rahmat Ilahi
Meminta dikasihani
Merayu kekuatan sehari-hari

Semalam
Aku dicerahkan dengan rahmat-Nya
Jari aku berdetik di atas papan kekunci ini
Satu rahmat
Extensor indicis, extensor pollicis longus dan brevis bersama Flexor pollicis longus dan flexor digitorum profundus mengecut selang selinya
Membolehkanku menaip ini rahmat yang sangat besar

Ya Allah
Rahmat-Mu ada di mana-mana
Tinggal perlu kupohon, kuminta selalu
Bukan Kau beri pabila diminta sahaja
Tapi sesunnguhnya Kau berkuasa
Memberi kurnia pada siapa sahaja Kau kehendaki dan mengurangi pada siapa sahaj Kau kehndaki
Masya Allah~

Hari ini
Aku berjalan sendiri lagi
Aku melihat langit yang Kau ciptakan
Aku merasa hawa dingin yang kau berikan
Aku yakin
Rahmat-Mu menggunung tinggi
Gunung-gunung pun tak boleh menjadi misalan rahmat-Mu sebenarnya
Aku tekadkan dalam hati
Di akhir jalan aku nampak cahaya
Seorang muslim hidupnya perlu dengan pengharapan dan ketakutan
Berharap pada syurga-Mu
Takut pada neraka-Mu
Berharap pada redha-Mu
Takut pada murka-Mu
Berharap amal diterima
Takut amal ditolak
Berharap pada cinta-Mu
Takut pada laknat-Mu

Sesungguhnya orang-oramg yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. (al-Baqarah:218)

Tadabbur surah al-Baqarah 213-218 di sharing bersama kak Atiqah di Bait Ulfah
Allah berkata kepadaku~

melainkan (Kami selamatkan mereka) kerana rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. (36:44)

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu (di dunia) dan azab yang akan datang (akhirat) agar kamu mendapat rahmat". (36:45)

SC 21/5/11

Maka apakah oramg yang mengetahui bahawa apa yang diturun oleh Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal dapat mengambil pelajaran. (Ar-Ra'd 13:19)
No comments:

Post a Comment